Εθελοντές

Γίνε ένας από τους Εθελοντές στην επόμενη Κλινική Μελέτη

Μάθε τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα προνόμια σου, αλλά και τις βασικές παραμέτρους της διαδικασίας

Ποιος γίνεται Εθελοντής;

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν σε μια κλινική μελέτη;

Οι υποψήφιοι προέρχονται από οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα και ανήκουν σε δύο κατηγορίες: α. υγιείς εθελοντές και β. ασθενείς. Σε κάθε κλινική μελέτη, οι ερευνητές καθορίζουν τα κριτήρια εισαγωγής που θα πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες. Παράλληλα, υπάρχουν και αντίστοιχα κριτήρια αποκλεισμού, η ύπαρξη των οποίων παρακωλύει τη συμμετοχή ενός ατόμου στη μελέτη.

Γιατί να γίνει κάποιος Εθελοντής;

Οι εθελοντές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας. Άτομα με μια συγκεκριμένη ασθένεια καθώς και υγιή άτομα μπορούν να συμβάλουν στην ιατρική πρόοδο. 

«Χωρίς εθελοντές οι κλινικές μελέτες απλά δεν θα ήταν εφικτές»

Οι άνθρωποι προσφέρονται εθελοντικά για κλινικές μελέτες για πολλούς λόγους.
Μπορεί να έχουν:

 • Επιθυμία βελτίωσης της ιατρικής περίθαλψης για τις μελλοντικές γενιές
 • Σύνδεση με μια συγκεκριμένη ασθένεια
  ή νόσο, είτε μέσω προσωπικής εμπειρίας είτε μέσω φίλων ή οικογένειας
 • Προσωπικό ενδιαφέρον για την επιστήμη

Τι είναι το έγγραφο συγκατάθεσης;

Για να ενταχθείτε σε μια κλινική μελέτη θα πρέπει να υπογράψετε το έγγραφο συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση. Με την υπογραφή αυτού του εγγράφου δίνετε τη διαβεβαίωσή σας ότι ενημερωθήκατε πλήρως για όλες τις λεπτομέρειες της μελέτης και συναινείτε για τη συμμετοχή σας, με την ελεύθερη βούλησή σας. Τονίζεται ότι παρά την υπογραφή αυτού του εγγράφου, μπορείτε να αποσυρθείτε από τη μελέτη οποιαδήποτε στιγμή.

Κίνδυνοι & Οφέλη

 Όλες οι ιατρικές έρευνες ενέχουν κάποιους κινδύνους για τους συμμετέχοντες. Οι κίνδυνοι και τα οφέλη ποικίλουν ανάλογα με τη μελέτη. Η ομάδα μελέτης οφείλει να σας ενημερώσει για όλους τους γνωστούς κινδύνους, τα οφέλη και τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές υγειονομικής περίθαλψης, για να σας βοηθήσει να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση.

Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Το κόστος κάθε κλινικής μελέτης καλύπτεται από το κράτος, από φαρμακευτικές εταιρείες ή από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Οι συμμετέχοντες εθελοντές έχουν δικαιώματα που περιγράφονται στο έγγραφο συγκατάθεσης, αλλά και υποχρεώσεις. Αμφότερα απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 536/2014 για τις κλινικές μελέτες.

Δικαιώματα

Επιγραμματικά, τα δικαιώματα είναι:

 1. Να σας αντιμετωπίζουν με σεβασμό και ειλικρίνεια
 2. Να γνωρίζετε το σκοπό της μελέτης
 3. Να γνωρίζετε το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του επιστημονικά υπεύθυνου της μελέτης
 4. Κατά την ενημέρωσή σας από το ερευνητικό προσωπικό να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε όσες ερωτήσεις επιθυμείτε και να λάβετε την απόφαση για τη συμμετοχή σας στη μελέτη χωρίς να αισθάνεστε ότι δέχεστε την οποιαδήποτε πίεση
 5. Να μπορείτε να έχετε επιπλέον ενημέρωση σε οποιαδήποτε φάση της μελέτης
 6. Να αποσυρθείτε από τη μελέτη οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία συνέπεια
 7. Να γνωρίζετε ποιος θα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που σας αφορούν

Υποχρεώσεις

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν τις παρακάτω ευθύνες:

 1. Να δίνουν ακριβείς πληροφορίες επικοινωνίας
 2. Να δίνουν ακριβείς πληροφορίες ατομικού και οικογενειακού ιατρικού ιστορικού
 3. Εφαρμογή των οδηγιών που σας δίνονται από το ερευνητικό προσωπικό
 4. Ακρίβεια στην τήρηση των προγραμματισμένων συναντήσεων
 5. Άμεση ενημέρωση του ερευνητικού προσωπικού για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίσατε κατά τη διάρκεια της μελέτης

Προνόμια

Το Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ παρέχει σε όλους τους υγιείς Εθελοντές, Δωρεάν Προληπτικό Έλεγχο (Check up), με εκείνες τις προληπτικές εξετάσεις που οφείλουν να κάνουν ετησίως, ανάλογα πάντα με την ηλικία τους, υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη ενός παθολόγου- ιατρού

el
Κύλιση στην κορυφή