ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Κοινωνική Ευθύνη

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αναγνωρίζοντας την ευθύνη και τις υποχρεώσεις του απέναντι στο περιβάλλον, δεσμεύεται με συγκεκριμένες ενέργειες για την ορθότερη διαχείριση των πόρων και τη συνολική μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

βιοκλιματική αρχιτεκτονική

Tο πρώτο δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα σχεδιασμένο με τις επιταγές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, καταναλώνει 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τα συμβατικά, γεγονός που αντανακλά εξοικονόμηση χιλιάδων ευρώ από τα λειτουργικά του έξοδα, με τη χρήση ενός κτηριακού συγκροτήματος ευχάριστου, άνετου και φιλικού προς τους χρήστες.

Η ογκοπλασία των κτηρίων, με την κλιμακωτή ανάπτυξη κτηριακών όγκων καθ’ ύψος, βοηθά στον αυτοσκιασμό και στην ελεύθερη ροή αέρα, λειτουργώντας και ως φραγή στα βόρεια ψυχρά ρεύματα.
O προσανατολισμός προς τον Νότο, με την ανάλογη τοποθέτηση παθητικών συστημάτων ηλιοπροστασίας, βοηθά στην επιθυμητή εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας όλο το έτος
Φυτεμένα εσωτερικά αίθρια με φυλλοβόλα δέντρα και σκιασμένες στεγασμένες υπαίθριες πορείες εξασφαλίζουν φυσικό αερισμό και δροσισμό, skylights βελτιώνουν τον φυσικό φωτισμό, συντελώντας στη δημιουργία κατάλληλου μικροκλίματος.
To τυπικό νοσηλευτικό τμήμα νοσηλείας διατρέχει ένας διαμήκης διαφώτιστος διάδρομος. Οι εξωτερικοί τοίχοι, παραπάνω από διπλάσιοι από τους συμβατικούς, εξασφαλίζουν άριστη θερμομονωτική συμπεριφορά κελύφους, με διάρκεια στον χρόνο.

Η χρήση ανεμιστήρων οροφής, σε συνδυασμό με τους ανακλινόμενους φεγγίτες, μειώνουν την ανάγκη για προκλιματισμένο αέρα από την άνοιξη έως το φθινόπωρο με τον νυχτερινό δροσισμό.

Τα υλικά κατασκευής, πέρα από την υψηλή μηχανική αντοχή τους και ποιότητα, δημιουργούν λείες επιφάνειες για εύκολο καθαρισμό και αποφυγή συγκράτησης μικροβίων. Τα αντιολισθητικά δάπεδα, οι ήχο-απορροφητικές ψευδοροφές για μείωση του θορύβου και των αντανακλάσεων των ήχων και η ακουστικότητα του κτηρίου βοηθούν στη δημιουργία ενός ευχάριστου εργασιακού χώρου. Η επιλογή χρωμάτων και υλικών έχει γίνει με γνώμονα τη δημιουργία ενός φιλικού και ευχάριστου περιβάλλοντος, ακολουθώντας τη φιλοσοφία σχεδιασμού του κτηρίου.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΑXΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο για την ενεργειακή αναβάθμιση του εξωτερικού κελύφους του Νοσοκομείου. Οι εργασίες αφορούν σε ήπιες επεμβάσεις στο εξωτερικό κέλυφος του κτηριακού συνόλου, όπως προσθήκες συστημάτων σκιασμού και αντικατάσταση υαλοπινάκων θαλάμων νοσηλείας και υαλοπετάσματος της κεντρικής εισόδου με νέους, σύγχρονους, ενεργειακής κλάσης και πιστοποιημένου συντελεστή θερμοπερατότητας. Ακόμη, προβλέπονται επεμβάσεις με φυτεμένες ελαφρές κατασκευές, με ζώνες πρασίνου.

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου συμβάλλει στο κυκλικό μοντέλο οικονομίας διαχωρίζοντας τα απόβλητα που μπορούν να αξιοποιηθούν σε χωριστά ρεύματα και οδηγώντας τα για ανακύκλωση/εναλλακτική διαχείριση μέσα από συνεργασίες με ιδιωτικές εταιρείες και ΣΕΔ. 10 ρεύματα αξιοποιήσιμων υλικών έχουν δημιουργηθεί από τα παραγόμενα απόβλητα της Υγειονομικής Μονάδας.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων γίνονται συνεχείς εκπαιδεύσεις του προσωπικού όλων των κατηγοριών, επιτόπιες ενημερώσεις, και δίνονται σχετικές οδηγίες

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα φαρμακευτικά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του Νοσοκομείου μας, συμπεριλαμβανομένων και των ερευνητικών πρωτοκόλλων, παραδίδονται σε συνεργαζόμενη αδειοδοτημένη εταιρεία και οδηγούνται προς καύση με κωδικό ΕΚΑ 18 01 09 όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και ελληνική Νομοθεσία.
Για το σκοπό αυτό συσκευασίες κατάλληλων προδιαγραφών κόκκινου χρώματος έχουν τοποθετηθεί στα σημεία παραγωγής των ανωτέρω αποβλήτων καθώς και οδηγίες για την ορθή διαλογή τους.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Η διαχείριση των παραγόμενων από το Πειραματικό Χειρουργείο αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις σχετικές διευκρινιστικές Εγκυκλίους.

el
Κύλιση στην κορυφή