Μονάδα Πειραματικής Βιοιατρικής Έρευνας

Πιστοποιημένη εγκατάσταση:

Εκτροφής ζωικών προτύπων (ΕL-54-ΒΙΟbr-43)
Προμήθειας ζωικών προτύπων (EL-54-BIOsup-44)
Χρήσης ζωικών προτύπων (EL-54-BIOexp-01)

Σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα εθνική νομοθεσία (ΠΔ 56/2013 σε προσαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/63/ΕΕC).
Αποτελεί μία πρότυπη δομή με μοναδικό κτιριακό σχεδιασμό και άρτια επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή, ικανή να υποστηρίξει πληθώρα εκπαιδευτικών και πειραματικών διαδικασιών των κλινικών και των μονάδων του νοσοκομείου αλλά και εξωτερικών μελών και τμημάτων της επιστημονικής κοινότητας.

Υπηρεσίες

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πειραματικά

Πρωτόκολλα Βασικής Έρευνας με χρήση ζωικών προτύπων
Υπηρεσίες

Εκπαίδευση

Διαρκής εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας & Μικροχειρουργικής
Υπηρεσίες

Διενέργεια

πειραματικών πρωτοκόλλων βασικής έρευνας

Η μονάδα παρέχει τη δυνατότητα εκτροφής και στέγασης μικρών ζωικών προτύπων (συμβατικών και γενετικά τροποποιημένων), διενέργειας πειραματικών χειρουργικών επεμβάσεων και μετεγχειρητικής περίθαλψης και νοσηλείας των ζωικών προτύπων σύμφωνα με τη νέα εθνική νομοθεσία (ΠΔ 56/2013) και τις κατευθυντήριες γραμμές της Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA) και του International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS). Στη μονάδα υπηρετεί ειδικευμένος κτηνίατρος και εκπαιδευμένος νοσηλευτής πειραματικού χειρουργείου/ φροντιστής ζώων ενώ παρέχεται διαρκής επιστημονική υποστήριξη από τις εγκεκριμένες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επιτροπή Ευζωίας των ζωικών προτύπων (αριθ. πρωτ. 569818(2441)/07.11.2019) και την Επιτροπή Αξιολόγησης των Ερευνητικών Πρωτοκόλλων (αρ. πρωτ. 767448(3131)/06.12.2019).

Παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας

Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (hands-on) ιατρών και άλλων επαγγελματικών υγείας και ερευνητών σε σύγχρονες διαγνωστικές και χειρουργικές τεχνικές με τη χρήση μεγάλων ζωικών προτύπων, πτωματικών ιστών και προπλασμάτων.
Όλα τα σεμινάρια βρίσκονται υπό την αιγίδα Εθνικών ή Διεθνών επιστημονικών εταιρειών.

Εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη μικροχειρουργική

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 50 ωρών στην επανορθωτική μικροχειρουργική αγγείων και νεύρων και την ελεύθερη μεταφορά κρημνών με χρήση ζωικών προτύπων.
Οργανώνεται και συντονίζεται από την Πανεπιστημιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Υπεύθυνη Μονάδας Πειραματικής Βιοϊατρικής Έρευνας

Μπεκιάρη Χρυσάνθη

Επίκουρη Καθηγήτρια,
Εργαστήριο Ανατομικής, Ιστολογίας και Εμβρυολογίας,
Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: 2313 323301 – 02

el
Κύλιση στην κορυφή