Κέντρο

Ερευνών

Νοσοκομείου

Παπαγεωργίου

Συνέργεια

Η Μονάδα Κλινικών Μελετών αποτελεί μια από τις τρεις ερευνητικές δομές της Ειδικής Μονάδας Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (Ε.Μ.ΒΙ.Ε.Ε.) του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ

Καινοτομία

20230706125831_EPAP14
20230706125833_EPAP26
20230706125832_EPAP11
20230706125832_EPAP15
20230706125833_EPAP33

Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου με μια ματιά

Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στα 23 χρόνια της λειτουργίας του, έχει καταστεί ένα σύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα, που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Είναι Νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πλήρως ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

Κτίριο

74000 τ.μ.

Ελικοδρόμιο

1 σύγχρονο ελικοδρόμιο

Parking

1300 θέσεις στάθμευσης οχημάτων

Κλίνες

800 ανεπτυγμένες - 721 Ενεργές

Ασθενείς

94205 εσωτερικοί - 244227 εξωτερικοί

Έρευνα

73 Νέα Ερευνητικά Πρωτόκολλα

Covid-19

67158 διαγνωστικά τεστ σε ασθενείς

Εμβολιασμός

10616 δόσεις εμβολίων κατά του Covid-19

Πιστοποιήσεις

ορθών πρακτικών

ISO 9001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το πρότυπο ISO 9001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης ενός οργανισμού σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του με σκοπό την διαρκή βελτίωση του

ΕΝ 15224

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το πρότυπο EN 15224 καθορίζει τα θέματα που περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των διεργασιών υπηρεσιών υγείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το ISO 15189 είναι ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα εργαστήρια κλινικών δοκιμών προκειμένου να διατηρούν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, να διασφαλίζουν την τεχνική τους επάρκεια και να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα.

Σημεία ενδιαφέροντος

Κέντρου Ερευνών Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Μονάδα Κλινικών Ερευνών

Μονάδα Κλινικών Ερευνών Νοσοκομείου Παπαγεωργίου: 4ος όροφος

Εργαστήρια

Εργαστηριακός Τομέας, 1ος όροφος

Διαγνωστικά και Απεικονιστικά Εργαστήρια

Ακτινοδιαγνωστικός Τομέας: Ισόγειο

Μονάδα Πειραματικής & Βιοϊατρικής Έρευνας

Πλησίον του Ελικοδρομίου

Σύγχρονος

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός

0

Υπερσύγχρονοι Στεφανιογράφοι

0

Συστήματα Υπερηχοτομογραφίας

0

Μηχανήματα αιμοκάθαρσης

0

γ-κάμερες

0

Αξονικοί τομογράφοι

0

Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

0

Ψηφιακός Μαγνητικός Τομογράφος

0

Κλίνες ΜΕΘ επιτήρησης πραγματικού χρόνου

0

Γραμμικοί επιταχυντές φωτονίων

0

Αλληλουχητής νέας γενιας DNA

0

PET/CT

0

Ψηφιακοί μαστογράφοι

0

HDR καταπολέμησης όγκων

0

Ψηφιακό Αγγειογραφικό Σύστημα

Αυτοτελές Τμήμα

Κλινικών Μελετών

One Stop Shop

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου λειτουργεί Ειδικό Τμήμα Κλινικών Μελετών σε one stop shop προσέγγιση. Tο τμήμα  υποστήριξης βρίσκεται σε στενή συνεργασία τόσο με την Μονάδα Κλινικών Ερευνών όσο και με τις υπόλοιπες  κλινικές ή  τμήματα που διεξάγουν κλινικές μελέτες  και υποστηρίζει τη συνολική λειτουργία τους με εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό

Το τμήμα παρέχει

Την διοικητική υποστήριξη που απαιτείται για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, την οικονομική διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με κλινικές μελέτες, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συντονισμό & επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη: Εταιρείες/CROs, Ερευνητές, Εθελοντές, Ασθενείς, Αρχές, εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, ανάδειξη και προώθηση του Νοσοκομείου ως ερευνητικό κέντρο

el
Κύλιση στην κορυφή